Naast het goed uitvoering geven aan primaire arbeidsvoorwaarden kent SIMON prima secundaire arbeidsvoorwaarden. SIMON heeft extra activiteiten in het leven geroepn om haar personeel zo goed mogelijk te begeleiden. Zo kan een personeelslid bijvoorbeeld gebruik maken van een persoonlijke coach.

SIMON heeft ongeveer 160 personeelsleden in dienst. Naast directieleden en groepsleerkrachten heeft SIMON ook onderwijsondersteuners, interne begeleiders, specialisten (gedrag, rekenen en taal), godsdienstleerkrachten in dienst. 

CAO-PO Onderwijs:
verlengde_cao_2019-2020_nav_aanvullende_afspraken.pdf
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT