Stichting SIMON 
wil dat haar medewerkers in een goede sfeer met elkaar kunnen samenwerken
en respectvol met elkaar omgaan.  
 

Ezijn twee vertrouwenspersonen  voor  ongewenst gedrag. 

De vertrouwenspersonen kunt u zelf  benaderen door te bellen of te mailen en afspraken kunnen op een Gimd  spreekuurlocatie gevoerd worden (zie http://gimd.nl/)

Voor de locaties:
Arnhem: Ibni SinaAmersfoort: Bilal, Deventer: Zonnebloem, Hengelo: De Tulp, Enschede: Al Ummah 

Janine Dijkman

Bereikbaar via: tel. (06) 224 99 806. E-mail: j.dijkman@gimd.nl

Gesprekken met haar vinden plaats op de Gimdlocatie in Apeldoorn: 
Zorg van de Zaak Apeldoorn, Het Rietveld 57 B, 7321 CT, Apeldoon

Voor de locaties: 
Leerdam: El BoukhariNijmegen: HidayaOss: MozaiekDen Bosch: Nour , Uden: Bedir 

Christian Heeren

bereikbaar via: tel. (06) 107 24 158. E-mail: c.heeren@gimd.nl

Gesprekken met hem vinden plaats op de Gimdlocatie in Nijmegen:
Zorg van de Zaak Nijmegen, Kerkenbosch 1103-C, 6546 BC, Nijmegen

Wij zijn Janine Dijkman en Christian Heeren, en wij werken vanuit Gimd als externe vertrouwenspersonen. Je kunt bij ons terecht als je te maken hebt met pesten, agressie en geweld, discriminatie en intimidatie op het werk. Onze visie is dat een organisatie floreert met gezonde medewerkers. Een gezonde medewerker die zich veilig en prettig voelt op zijn/haar werk. Wij zetten ons daarvoor in en ondersteunen de melder hierbij.

Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen 

Je bent slachtoffer van een collega die je pest, intimideert, seksueel lastig valt, geweld aan doet of discrimineert. Het houdt niet op en je hebt er veel last van. Of je ziet dat het gebeurt maar je weet niet wat te doen. Als je te maken hebt met dit soort gedrag, neem dan contact op met de vertrouwenspersonen. 

Het begrip ‘Ongewenst gedrag’ wordt ruim geïnterpreteerd. Naast seksuele intimidatie en discriminatie worden alle vormen van verbale, fysieke en psychische agressie tot ongewenst gedrag gerekend. Ook sociale uitsluiting, negeren, pesten en stalken vallen hieronder. 

De vertrouwenspersoon staat voor je klaar bij vragen, problemen of twijfels over ongewenst gedrag of integriteit. De vertrouwenspersoon is klankbord, begeleider en kunnen waar nodig je doorverwijzen. 

Ze beschikken over een luisterend oor en kunnen je ondersteunen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen. 

 

Wat kan een vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag voor je doen? 

  • opvangen en een luisterend oor bieden; 
  • meedenken over dilemma’s op het collegiale vlak; 
  • adviseren over de-escalatiemogelijkheden; 
  • informeren over de regels, procedures en afspraken; 
  • ondersteunen als je een klacht wilt indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst
   Gedrag voor de decentrale overheid;
    
  • preventieactiviteiten ontwikkelen om ongewenst gedrag te voorkomen. 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl