Korte terugblik

Eind jaren '80 gingen ouders op diverse plaatsen islamitische scholen stichten. Momenteel zijn er meer dan 40 basisscholen en 2 scholen voor voortgezet onderwijs. Omdat het allemaal "éénpitters" (= 1 bestuur met 1 school) waren, gingen besturen aftasten om tot verdere samenwerking te komen. Dat resulteerde in 1997 tot een bestuurlijke krachtenbundeling.

Per 1 augustus 2003 gingen acht islamitische basisscholen bestuurlijk samen op onder de naam Stichting Primair Onderwijs op Islamitische Grondslag in Midden- en Oost-Nederland, kortweg SIMON.

Door de schaalvergroting willen de scholen komen tot een meer efficiënte werkwijze. Daarnaast biedt de krachtenbundeling meer mogelijkheden voor onderwijsondersteuning. Met de samenwerking in SIMON is het voortbestaan en de onderwijskwaliteit van de betrokken islamitische basisscholen dan ook verzekerd.

Per 1 augustus 2011 heet onze organisatie Stichting voor Onderwijs op Islamitische Grondslag in Midden- en Oost-Nederland.
Op dit moment ressorteren 9 basisscholen onder SIMON en zijn ze gehuisvest in Den Bosch, Amersfoort, Enschede, Arnhem, Nijmegen, Uden, Leerdam, Deventer en Oss.

Stichting SIMON heeft per 1 oktober 2020 1.979 leerlingen.


Voor wie is SIMON?
SIMON staat voor ouders en leerlingen. Elke leerling, met wat voor een geloofsovertuiging dan ook, is in principe welkom op één van onze scholen. Moslimkinderen met verschillende achtergronden volgen goed en modern basisonderwijs op Islamitische grondslag. Heel gewoon en toch bijzonder, zo zou je de Islamitische basisscholen die onderdeel uitmaken van SIMON kunnen noemen. Heel gewoon, omdat het gewone basisscholen zijn, net als elke andere basisschool, waar kinderen leren lezen, rekenen, schrijven, kennis van de wereld en hun leefomgeving opdoen en zo een basis leggen voor hun verdere (school)leven. Bijzonder, omdat de scholen vanuit het Islamitische geloof de leerlingen voorbereiden op de Nederlandse samenleving.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT