Identiteit

1. Wordt er op islamitische scholen Nederlands gesproken?
Ja, dat is ook een verplichting: op elke Nederlandse school moet in het Nederlands worden lesgegeven.

2. Dragen alle meisjes hoofddoeken?
Vaak wel, vooral in de hogere groepen. Vaak doen meisjes dat uit zich zelf of op verzoek van hun ouders. Maar op veel scholen is het ook een regel, meestal in de hogere groepen.

3. Gaan alle moslim leerlingen naar islamitische scholen?
Nee. De meeste juist niet. Van alle moslim leerlingen gaat ca. 94% niet naar een islamitische school, maar naar een openbare, een rooms-katholieke of een protestants-christelijke school.

4. Zitten jongens en meisjes op islamitische scholen in aparte klassen?
Nee.

5. Werken er op islamitische scholen alleen leraren van niet-Nederlandse komaf?
Nee, juist niet. De meeste leraren zijn van Nederlandse komaf. Die zijn ook lang niet allemaal moslim. Dat geldt ook voor veel directeuren. Dat komt mede omdat er (nog) niet zoveel leraren zijn met een moslim achtergrond.

6. Hebben islamitische scholen eigen onderwijsmethoden?
Nee. Voor alle vakken die ook op andere Nederlandse scholen worden gegeven , gebruiken islamitische scholen de lesmethodes die ook op andere scholen worden gebruikt. Voor onderwijs in allochtone levende talen (OALT) zijn methodes in gebruik die niet in het Nederlands zijn; deze worden ook op niet-islamitische scholen gebruikt. Islamitische scholen hebben nog geen eigen lesmethode voor godsdienst. Deze wordt ontwikkeld (en zal zijn toegesneden op de Nederlandse context en is in de Nederlandse taal). Tot zolang gebruiken veel scholen nog zelf gemaakt materiaal in het Nederlands.

7. Wie geven op islamitische scholen godsdienstonderwijs?
Meestal zijn dat vakleerkrachten die moslim zijn. Maar er zijn ook scholen waar godsdienst door de groepsleraren wordt gegeven, ook als deze van Nederlandse komaf of niet-moslim zijn.

8. Welke etnische achtergrond hebben kinderen op islamitische scholen?

Het gaat meestal om kinderen van wie de ouders oorspronkelijk afkomstig zijn uit landen waar de islam de voornaamste geloofsovertuiging is. Het gaat dan vooral om kinderen met ouders uit Turkije en Marokko, maar ook uit bijvoorbeeld Suriname of landen zoals Iran, Irak, Somalië etc.

9. Zijn aan islamitische scholen ook imams verbonden?
Meestal niet. Soms wel, bijvoorbeeld in het schoolbestuur.

10. Zitten er ook kinderen die geen moslim zijn op islamitische scholen?
In principe is het islamitische onderwijs voor iedereen toegankelijk. Van niet-moslim leerlingen en leerkrachten wordt wel verlangd dat zij de uitgangspunten van de school onderschrijven. Op een enkele islamitische school zitten ook kinderen die geen moslim zijn.

Bron: Inspectie van het onderwijs(2003), p.14-15 geciteerd in 'Bruggen Bouwen'
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl