Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht staat op afstand van het College van Bestuur en controleert het bestuur op haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden en beoordeelt het College van Bestuur op van te voren vastgestelde en overeengekomen doelen.

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit de volgende leden met de bijbehorende portefeuilles:
- de heer mr.drs. Said Bellari (voorzitter)
- de heer mr. Kamal El Addouti (secretaris)
- de heer Ilhan Tekir MSc EMIA RO
- de heer mr. Erdal Aktaran
- mevrouw Canan Uyar
- mevrouw drs. Fatiha Karimi
- mevrouw drs. Zeynep Erdogan

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bewaking van de grondslag en de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting, alsmede het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd.

 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl