Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

01 maart 2023
Tijdens de RvT-vergadering in februari jl. is er overeengekomen dat
Fatiha Karimi samen met Yunus Küçük het voorzitterschap gaan oppakken. Dit wordt gedaan met een voorzitter en vice-voorzitter structuur waarbij er jaarlijks wordt gerouleerd.
Voor dit jaar zal Fatiha het voorzitterschap op zich nemen en fungeert Yunus als vice-voorzitter. 
Wij wensen Fatiha en Yunus veel succes!
Media
  • potlood