Visie op onderwijs

Elke leerling, met wat voor geloofsovertuiging dan ook, is welkom op onze scholen. Onze scholen zijn gewone basisscholen, waar kinderen kennis en vaardigheden opdoen en een basis leggen voor hun verdere leven, maar ze zijn ook bijzonder, omdat ze dit doen vanuit het islamitisch geloof.

Samen Verbindend Leren 

Wij geloven dat onze islamitische identiteit het ons verplicht het best mogelijke onderwijs aan onze kinderen te bieden. Wij maken authentiek leren mogelijk door samen te werken als een lerende organisatie; in veiligheid en vanuit erkenning en wederzijds vertrouwen. Door ons onderwijs regelmatig te evalueren en te verbeteren, streven wij naar perfectie (Iḥsân). Wij geloven dat ieder kind talent in zich heeft. En zien het als onze taak om elk kind de mogelijkheid te geven dat optimaal te ontwikkelen, rekening houdend met de specifieke behoeften van het kind. Voorwaarde voor een goede ontwikkeling is een veilige en prettige leeromgeving. Wij zien onze scholen als optimistische, toekomstgerichte en kwalitatieve gemeenschappen. Aglâq (goed gedrag) is belangrijk op onze scholen. Wij geloven dat een kind pas kan slagen in de samenleving, als sociale en betrokken wereldburger, wanneer zijn of haar karakter en gedrag goed gevormd zijn. Ontwikkeling van sociaal-emotionele intelligentie (gedrag) vinden wij daarom minstens zo belangrijk als cognitieve intelligentie (kennis).