Visie op identiteit

De wereld en het onderwijs zijn continu in beweging, zo ook onze scholen. Maar onze diepste kern, onze identiteit, is een gegeven. Het is voor iedere wereldburger van groot belang om jezelf te mogen zijn. Bij SIMON bieden we kinderen de veilige omgeving waarin ze zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. We leren kinderen dat ze mogen zijn wie zijn, en bieden handvatten om te ontdekken wie ze zijn.

Midden in de samenleving

SIMON haalt wereldse zaken naar binnen en geeft ouders en kinderen woorden aan wat er in de binnen- en buitenwereld van kinderen gebeurt. We staan midden in de samenleving en willen de kinderen een brede en verdraagzame blik meegeven om tot een gezamenlijke samenleving te komen waar iedere wereldburger recht heeft zijn of haar eigen levenswijze, identiteit, en geloof.
Vanuit een soennitische grondslag proberen we de leerlingen een sterk islamitisch bewustzijn mee te geven, zodat ze zich niet alleen moslim voelen, maar ook de islamitische waarden begrijpen, daarvan overtuigd zijn, en die zelf kunnen toepassen. We zien elk kind als een uniek schepsel van Allâh, met een authentieke aanleg tot het goede (fitra). Het is onze eerste taak om het kind te helpen om die aanleg te ontplooien en het goede te verwezenlijken.