Kwaliteit

Wij zetten ons elke dag in om de kwaliteit op onze scholen waar te maken. We zijn trots op de CITO-scores van onze leerlingen, maar dat is voor ons niet de enige uiting van kwaliteit. Minstens zo belangrijk is de aandacht voor kwaliteit op sociaal-emotioneel gebied; het helpen van de kinderen zich te ontwikkelen tot betrokken wereldburgers.

Objectieve informatie over de kwaliteit van onze scholen en alle andere scholen in Nederland vindt u bij de inspectie voor het primair onderwijs. De website scholen op de kaart schetst een compleet beeld van alle scholen. Hier vindt u ook de tevredenheid van ouders terug.