Basisschool De Parel - Soest

10 juni 2024

Assalamoe aleikom beste ouders, verzorgers en andere betrokkenen,

Onlangs hebben wij als bestuur een reactie ontvangen van het Ministerie van Onderwijs op onze aanvraag voor de oprichting van de islamitische basisschool De Parel in Soest. Helaas moeten wij mededelen dat onze aanvraag is afgewezen, wat voor ons een grote teleurstelling is. Wij zijn momenteel in overleg met onze juristen om de mogelijkheden van een beroep tegen deze beslissing te verkennen. Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang en de eventuele uitkomsten van dit proces.

Onze ambitie om deze school in Soest te realiseren voor onze leerlingen uit Soest en omgeving blijft onverminderd bestaan. Helaas zal dit doel niet bereikt kunnen worden voor het schooljaar 2025-2026. In de tussentijd kunt u uw kind aanmelden op onze school in Amersfoort, basisschool Bilal.

Wij danken u voor uw voortdurende steun en vertrouwen. Samen blijven wij streven naar de beste onderwijsomgeving voor onze kinderen.

Met vriendelijke groet,

Stichting SIMON

Bestuur Islamitische Basisschool De Parel

Media
  • lego