Ouders

Ouders/verzorgers zijn belangrijk binnen de stichting SIMON. Zij vertrouwen hun kind(eren) toe aan een school van onze stichting.

Wij willen graag samenwerken aan goed onderwijs en opvoeden. Dat wordt mede mogelijk gemaakt doordat er binnen elke school een Medezeggenschapsraad (MR) bestaat. Deze bestaat voor de helft uit ouders/verzorgers. De MR houdt zich o.a. bezig met het bespreken van de algemene gang van zaken binnen de school en is betrokken bij de sollicitatieprocedure aanname nieuwe personeel. Uit elke MR heeft tevens één ouder/verzorger zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Ook heeft elke school van onze stichting een ouderraad (OR). De ouderraad (moederraad en vaderraad met ieder apart aangepaste taken) heeft een coördinerende rol bij allerlei activiteiten binnen de school, zoals medewerking bij gebed, feesten, pleinwacht en nog vele zaken meer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school.

Informatie voor ouders/verzorgers

Per schooljaar 2015-2016 zijn een nieuwe schoolplan en -gids voor de periode 2015-2019 ingegaan. De schoolgidsen zijn voortaan digitaal op de scholenwebsites te vinden. De Bijlage Schoolgids wordt jaarlijks op de scholen uitgedeeld.

Elk jaar geeft elke school een bijlage van de schoolgids uit. In deze bijlage vindt u allerlei relevante informatie over onder andere vakanties, personeel, resultaten CITO, schooltijden.

Elke school informeert de ouders/verzorgers over de schoolvorderingen van hun kind(eren) via een rapport en de rapportbespreking met de leerkracht. Ook geeft elke school regelmatig een nieuwsbrief en/of een schoolkrant uit.

Uiteraard is het altijd mogelijk om een gesprek met de leerkracht of de directeur van de school te hebben. We vinden de communicatie tussen de ouders/verzorgers en de school onmisbaar.

Op alle scholen wordt veel aandacht geschonken aan de kwaliteit van het onderwijs. Bestuur en medewerkersproberen hun werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Vergissingen en fouten zijn echter niet altijd uit te sluiten. Hierdoor kan ongenoegen ontstaan. U kunt dit het beste direct met de betreffende persoon en leidinggevende bespreken. Ouders/verzorgers zijn altijd welkom bij de groepsleerkracht of de directie na schooltijd. Vindt u dit niet voldoende, dan is het mogelijk een klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon of in het uiterste geval een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.

Voor de klachtenregeling verwijzen wij u naar de scholen.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT